• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • งานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ครั้งที่ 15
   
   
   
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา เพื่อประทานโล่ แก่ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด และครู – อาจารย์ ในสถานศึกษาที่มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ที่อยู่ในกทม. พร้อมกับประทานทุนการศึกษาต่อเนื่องงวดที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ให้แก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ที่อยู่ใน กทม.