• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • ภาพกิจกรรมปี 2567
 • งานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ครั้งที่ 10
   
   
   
   
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงเป็นประธานในงาน " วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร " ปี 2537
   
  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะมีส่วนร่วมกับมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันถึงแก่อนิจกรรม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ รำลึกถึงคุณงามความดี และความสามารถ ของ “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ปูชนียบุคคลระดับโลก และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและประธานกรรมการดำเนินงานคนแรกของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดยในวันงาน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จะมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ในกรุงเทพมหานคร (สำหรับต่างจังหวัด มูลนิธิฯ จะส่งทุนการศึกษาผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้สถานศึกษา เพื่อมอบแก่เยาวชน) พร้อมนี้ มูลนิธิฯ จะเชิญท่านเจ้าของกองทุนของเยาวชนมาร่วมงาน เพื่อพบปะให้กำลังใจแก่เยาวชนในความอุปการะ